Sammenligning af attributter

Når man sammenligner to genstandes attributter, bruger vi et standardiseret set af konstruktioner. 

Når attributterne er lige

At sammenligne to attributter, der er lige, er nemt. Til at sammenligne to genstandes attributter, der er lige, følger vi dette mønster:

as + tillægsord, der beskriver attributten + as

Eksempler
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Når attributterne ikke er lige

Når de to attributter ikke er lige, er der tre konstruktioner med tilsvarende meninger.

Følg enten dette mønster:

not as + tillægsord, der beskriver attributten + as

Eller dette mønster:

less + tillægsord, der beskriver attributten + than : Denne konstruktion er mere almindelig med visse tillægsord end andre.

Eller dette mønster:

komparativ form af tillægsordet + than : Denne konstruktion kræver muligvis ændring af ordrækkefølgen eller brugen af tillægsordet med modsat betydning.

Eksempler
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.