Rækkefølgen af flere tillægsord

Når flere tillægsord bruges sammen, afhænger rækkefølgen af tillægsordets funktion. Den normale rækkefølge er:

Antal, værdi/mening, størrelse, temperatur, alder, form, farve, oprindelse, materiale

Hvad tillægsordet udtrykker Eksempler
Antal four, ten, a few, several
Værdi/Mening delicious, charming, beautiful
Størrelse tall, tiny, huge
Temperatur hot, cold
Alder old, young, new, 14-year-old
Form square, round
Farve red, purple, green
Oprindelse Swedish, Victorian, Chinese
Materiale glass, silver, wooden
Eksempler
  • They have a lovely old red post-box.
  • The playroom has six small round plastic tables.
  • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  • It was a beautiful cold day.