Anførselstegn

Brug anførselstegn til at citere nogen direkte. Når du gengiver, det nogen har sagt, er det ikke nødvendigt at bruge anførselstegn.

Eksempler
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Når du citerer andre i et citat, bruges både enkelte og dobbelte anførselstegn for at adskille de to citater fra hinanden.

Eksempel

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Du kan se enkelte eller dobbelte anførselstegn brugt til at markere idiomatiske eller ukendte udtryk

Eksempler
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Både enkelte og dobbelte anførselstegn bruges også til specifikke formål i bibliografiske henvisninger eller når man citerer kilder i akademiske tekster. Der er forskellige måder at organisere bibliografier på, som angiver standardformater. De fleste akademiske institutioner vil foretrække en af disse eller have deres egen format, som fremgår af en stilguide.

Eksempel
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.