Pre-determinativer

Pre-determinativer står normalt foran et ubestemt kendeord + tillægsord + navneord for at udtrykke en mening om det navneord, som de modificerer. Such og what bliver brugt til at udtrykke overraskelse og andre følelser.

Eksempler
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather og quite er kommenterende ord, der henviser til graden af den bestemte kvalitet, der udtrykkes af det tillægsord, som modificerer navneordet. De kan give udtryk for skuffelse, nydelse eller andre følelser, afhængig af det pågældende tillægsord. På britisk-engelsk bruges rather som et pre-determinativ. På amerikansk-engelsk bruges det kun som biord. Eksemplerne nedenfor er på britisk-engelsk.

Eksempler
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.