Parenteser

Forskellen mellem 'brackets' og 'parentheses' kan være lidt forvirrende. Generelt henviser 'parentheses' til runde parenteser ( ) og 'brackets' til firkantede parenteser [ ]. Det bliver imidlertid mere og mere normalt at bruge udtrykkene 'round brackets' eller 'square brackets'.

Normalt bruge vi de firkantede parenteser - [ ] - til specielle formål som i tekniske vejledninger. Runde parenteser - ( ) - bliver brugt på næsten samme måder som kommaer, når vi vil tilføje en ekstra forklaring, en eftertanke eller kommentar til vores hovedtanke, men som adskiller sig fra denne. Mange grammatikkyndige synes faktisk, at parenteser kan erstattes af kommaer i næsten alle tilfælde.

Eksempler
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)