Fra passiv til aktiv

Sætninger skrevet i aktiv er nemmere at forstå end sætninger, der er skrevet i passiv. Det er nemt at skifte fra passiv til aktiv, men det kræver lidt øvelse. Bemærk, at tiden af udsagnsordet to be

To Keep, aktiv og passiv

Tid Aktiv Passiv Aktiv sætning Tilsvarende passiv
Almindelig nutid keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Udvidet præsens is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Præteritum kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Udvidet præteritum was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Førnutid have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Førdatid had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Almindelig fremtid will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Præsens konditionalis would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Præteritum konditionalis would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Præsens navnemåde to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Perfektum navnemåde to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Lang tillægsform & Gerundium keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Kort tillægsform having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.