Distributive stedord for objektpar

De distributive determinativer both, either og neither definerer distributionen af et objektpar. Normalt kan disse ord ikke bruges til at henvise til en gruppe på tre eller flere individer. De kan heller ikke bruges til at henvise til en gruppe af ubestemt størrelse. Disse distributive stedord kan kun henvise til tællelige navneord.

 

Brugen af "both"

Both henviser til et helt par og svarer til "one and the other". Both kan bruges sammen med navneord i flertal eller selvstændigt, eller det kan blive efterfulgt af "of", med eller uden et kendeord. Når det bliver efterfulgt af et stedord i flertal, skal both adskilles fra stedordet ved hjælp af "of". Both kan ikke bruges sammen med navneord i ental, fordi det henviser til to ting.

Eksempler
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Brugen af "either"

Either er positivt, og når det bruges selvstændigt, henviser det til en af to medlemmer af et par. Det svarer til "one or the other". Fordi det henviser til kun et medlem af et par, skal either bruges før et navneord i ental. Det kan også bruges med et navneord i flertal eller et stedord, hvis det bliver efterfulgt af "of".

Eksempler
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either kan også bruges med or, når man taler om hvert medlem af parret på skift. Betydningen forbliver den samme, men i dette tilfælde fungerer either ikke som et distributiv. Det fungerer som et bindeord.

Eksempler
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Brugen af "neither"

Neither er negativ, og når det bruges selvstændigt, henviser det til et helt par. Det svarer til "not one or the other". Fordi det henviser til kun et medlem af et par, skal neither bruges sammen med et navneord i ental. Det kan også bruges med et navneord i flertal eller et stedord, hvis det bliver efterfulgt af "of".

Eksempler
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither kan også bruges sammen med nor, når man taler om hvert medlem af et par på skift. Betydningen forbliver den samme, men i dette tilfælde fungerer neither ikke som et distributiv. Det fungerer som et bindeord.

Eksempler
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.