Direkte og indirekte tale

Direkte og indirekte tal kan skabe forvirring for dem, der lærer engelsk. Lad os først definere begreberne og så se på, hvordan man taler om noget andre har sagt, og hvordan man omdanner direkte tale til indirekte tale og omvendt.

Du kan besvare spørgsmålet What did he say? på to måder:

  • ved at gentage det, som er blevet sagt (direkte tale)
  • ved at gengive det, som er blevet sagt (indirekte tale).

Direkte tale

Direkte tale gentager eller citerer det, som er blevet sagt, ord for ord. Når vi bruger direkte tale på skriftsprog, sætter vi ordene i anførselstegn (" "), og der bliver ikke ændret på ordene. Vi citerer måske noget, der bliver sagt NU (for eksempel en telefonsamtale) eller fortæller nogen om en tidligere samtale.

Eksempler
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Indirekte tale

Indirekte tale bliver normalt brugt til at tale om fortiden, så vi ændrer normalt udsagnsordets tid. Vi bruger fortællende udsagnsord som 'say', 'tell', 'ask', og vi kan bruge ordet 'that' til at introducere de gengivne ord. Der bruges ikke anførselstegn.

She said, "I saw him." (direkte tale) = She said that she had seen him. (indirekte tale)

'That' kan udelades:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' og 'tell'

Brug 'say', når der ikke er noget hensynsled:
He said that he was tired.

Brug altid 'tell', når du siger, hvem der blev talt til (dvs. med et hensynsled):
He told me that he was tired.

'Talk' og 'speak'

Brug disse udsagnsord til at beskrive kommunikationen som en handling:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Brug disse udsagnsord med 'about' til at henvise til, det der blev sagt:
He talked (to us) about his parents.