Determinativer som udtrykker forskel

Determinativerne other og another henviser til noget anderledes, tilbageværende eller noget ekstra. De står foran navneordet. The other behandles separat, fordi det bruges på en anden måde.

Other Tællelige navneord i flertal og alle utællelige navneord
Another Tællelige navneord i ental
The other Alle navneord, som kan bruges sammen med det bestemte kendeord "the"

Brugen af "Other"

Other kan stå efter determinativerne some, any, og no.

Eksempler
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Hvis det bruges med et tælleligt navneord i flertal og en af disse determinativer, kan navneordet udelades, hvis det er underforstået ud fra konteksten. I disse tilfælde vil other stå i flertal. Dette er også tilfældet, hvis other står alene, men det er mindre normalt.

Eksempler
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Brugen af "Another"

Another bruges sammen med tællelige navneord i ental. Another bruges ofte sammen med utællelige navneord ved at tilføje et ord, som udtrykker mål i ental.

Eksempler
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

Brugen af "The Other"

Hvis the other modificerer et tælleligt navneord i flertal, kan navneordet udelades, hvis det er underforstået ud fra konteksten. I sådanne tilfælde vil other stå i flertal.

Eksempler
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.