Dannelse af ejefald

Ejefald bruges med navneord, der henviser til personer, grupper af personer, lande og dyr. Det udtrykker et tilhørsforhold mellem to ting. Ejefald dannes ved at tilføje en apostrof + s til navneordet. Hvis navneordet står i flertal eller allerede ender på s, tilføjer man kun en apostrof efter s'et.

Eksempler
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

For navne, der ender på s, kan man enten tilføje en apostrof + s eller blot en apostrof. Den første mulighed er den mest brugte. Når man udtaler ejefald, tilføjer man en /z/ lyd til slutningen af navnet.

Eksempler
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Ejefalds funktioner

'Tilhørende til' eller 'ejerskab' er det mest almindelige forhold, som ejefald udtrykker.

Eksempler
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Ejefald kan også udtrykke, hvor nogen arbejder, studerer eller tilbringer tid

Eksempler
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Ejefald kan udtrykke et forhold mellem personer.

Eksempler
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Ejefald kan også udtrykke immaterielle ting.

Eksempler
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Faste udtryk

Der findes også nogle faste udtryk, hvor man bruger ejefald.

Eksempler med tid
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Andre eksempler
 • For God's sake! (= Irriationsudbrud)
 • a stone's throw away (= meget tæt på)
 • at death's door (= meget syg)
 • in my mind's eye (= i min fantasi)

Ejefald bliver også brugt til at henvise til butikker, restauranter, kirker og universiteter, ved at bruge navnet eller titlen på ejeren.

Eksempler
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?