Brugen af tillægsord på engelsk

Tillægsord på engelsk er uforanderlige. De ændrer ikke form afhængig af navneordets køn eller antal.

Eksempler
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

For at understrege eller forstærke et tillægsords betydning, bruger man biordene very eller really foran det tillægsord, man vil forstærke.

Eksempler
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

Tillægsord på engelsk står oftest foran det navneord, som de modificerer.

Eksempler
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Tillægsord kan også stå efter udsagnsord som at være eller at synes, f.eks. to be, to seem , to look & to taste.

Eksempler
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Enkelte undtagelser

Tillægsordet står efter navneordet i nogle faste udtryk.

Eksempler
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Tillægsordene involved, present & concerned kan både stå før og efter det navneord, som de modificerer, men har forskellige betydning afhængig af placeringen.

Eksempler
Tillægsord, der kommer efter et navneord Betydning Tillægsord, der står før et navneord Betydning
I want to see the people involved. I want to see the people who have something to do with this matter. It was an involved discussion. The discussion was detailed & complex.
Here is a list of the people present at the meeting. Here is a list of the people who were at the meeting. The present situation is not sustainable. The current situation is not sustainable.
I need to see the man concerned by this accusation. I need to see the man who has been accused. A concerned father came to see me today. A worried father came to see me today.