Brugen af "half" som distributivt stedord

Det distributive stedord half bruges til at tale om en hel gruppe delt i to. Half kan bruges som distributivt stedord på forskellige måder. Andre brøker kan bruges på samme måde, men er mindre hyppige.

Half kan bruges sammen med mål efter et ubestemt kendeord (a or an). I dette tilfælde henviser det til et mål.

Eksempler
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half kan bruges sammen med navneord efter the, a, et demonstrativ, eller et besiddende tillægsord. I dette tilfælde henviser betydningen til en konkret, fysisk adskillelse. Ordet of kan tilføjes lige efter half uden at betydningen ændres.

Eksempler
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half kan bruges sammen med stedord i flertal efter ordet of.

Eksempler
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?