Brugen af "each" og "every"

Each er en måde at se på medlemmerne af en gruppe som enkeltindivider, mens every er en måde at se på en gruppe som en række af medlemmer. Disse distributive stedord kan kun bruges sammen med tællelige navneord. De bliver normalt brugt sammen med navneord i ental og står før dette. I mange tilfælde kan de skiftes ud.

Eksempler
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each kan også bruges sammen med navneord i flertal og stedord, men i dette tilfælde skal det efterfølges af 'of'. Every kan ikke bruges sammen med navneord i flertal.

Eksempler
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every kan udtrykke forskellige punkter i en række, specielt med tidsudtryk. Each fungerer på samme måde, men er mindre almindelig.

Eksempler
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.