Brugen af biord på engelsk

Biord modificerer eller fortæller os mere om andre ord. Normalt modificerer biord udsagnsord. De fortæller os hvordan, hvor ofte, hvornår eller hvor noget er sket. Biordet er placeret efter det udsagnsord, det modificerer.

Eksempler
  • The bus moved slowly.
  • The bears ate greedily.
  • The car drove fast.

Nogle gang modificerer biord et tillægsord, hvilket gør dem stærkere eller svagere.

Eksempler
  • You look absolutely fabulous!
  • He is slightly overweight.
  • You are very persistent.

Nogle typer af biord kan modificere andre biord, hvilket ændrer deres grad eller præcision.

Eksempler
  • She played the violin extremely well.
  • You're speaking too quietly.