Brugen af "all" som distributivt stedord

Det distributive stedord all bruges til at tale om en hel gruppe, med speciel vægt på det faktum, at intet er blevet udeladt. All kan bruges som distributivt stedord på flere forskellige måder.

All kan bruges selvstændigt sammen med utællelige navneord og tællelige navneord i flertal. Når det bruges på denne måde, henviser det til gruppen som et koncept frem for som individer.

Eksempler
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All kan bruges sammen med utællelige navneord og tællelige navneord i flertal, der står efter kendeordet the eller et besiddende tillægsord. I sådanne tilfælde henviser betydningen til en konkret, fysisk gruppe i stedet for gruppen som et koncept. I disse tilfælde kan ordet of tilføjes lige efter all, uden at meningen bliver en anden.

Eksempler
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All kan bruges sammen med personlige stedord i flertal efter ordet of.

Eksempler
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All kan bruges i spørgsmål og i sætninger med udråbstegn sammen med utællelige navneord efter this eller that. I disse tilfælde kan ordet of tilføjes lige efter all, uden at meningen bliver en anden.

Eksempler
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All kan bruges i spørgsmål og i sætninger med udråbstegn sammen med tællelige navneord efter these eller those. I disse tilfælde kan ordet of tilføjes lige efter all , uden at meningen bliver en anden.

Eksempler
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?