Biord der udtrykker et synspunkt eller en kommentar

Der er nogle biord og adverbielle udtryk, som fortæller os om talerens synspunkt eller holdning til en handling eller som kommenterer en handling. Disse biord er anderledes end andre biord, fordi de ikke fortæller os, hvordan handlingen er foregået. Biord, der udtrykker et synspunkt eller en kommentar modificerer hele ledsætninger i stedet for enkelte udsagnsord, biord eller tillægsord. Der skelnes ikke mellem kommenterende biord og biord, der er udtryk for et synspunkt, bortset fra deres placering i sætningen. Mange biord, der kan bruges til at udtrykke et synspunkt, kan også bruges som kommenterende biord. I nogle tilfælde bliver et biord dog oftere brugt som det ene end det andet.

Placering i sætningen

Biord, der udtrykker et synspunkt, står i starten, eller mere sjældent i slutningen af sætningen. De er ofte adskilt fra resten af sætningen med et komma. Kommenterende biord står før hovedudsagnsordet, medmindre der er tale om udsagnsordet 'to be', i hvilket tilfælde det kan stå både før eller efter udsagnsordet. I nogle tilfælde er det kommenterende biord, der står før hovedudsagnsordet, også adskilt fra resten af sætningen med et komma, selvom det oftest ikke vil være tilfældet. I eksemplerne nedenfor vises biord, der udtrykker et synspunkt eller en holdning, rigtigt placeret i sætningen. Når en sætning er ualmindelig, opstyltet eller for formel til talesprog, er den markeret med en stjerne.

Biord der udtrykker et synspunkt eller en kommentar I starten af en sætning Før hovedusagnsordet I slutningen af en sætning
clearly Clearly, he doesn't know what he is doing. He clearly doesn't know what he is doing. He doesn't know what he is doing, clearly.
obviously Obviously, you are acting silly. You are obviously acting silly You are acting silly, obviously.
personally Personally, I'd rather go by train. I'd personally rather go by train. I'd rather go by train, personally.
presumably Presumably, he didn't have time to go to the post office. He presumably didn't have time to go to the post office. He didn't have time to go to the post office, presumably.
seriously Seriously, I can't give this speech. I seriously can't give this speech. I can't give this speech, seriously.
surely Surely you tried to get here on time. You surely tried to get here on time. You tried to get here on time, surely.
technically Technically, we cannot fly to Mars and back. We technically cannot fly to Mars and back. We cannot fly to Mars and back, technically.
undoubtedly Undoubtedly, he has a good reason not to come. He undoubtedly has a good reason not to come. He has a good reason not to come, undoubtedly.
bravely Bravely, I kept on walking. I bravely kept on walking. *I kept on walking, bravely.
carelessly Carelessly, she threw her book into the pond. She carelessly threw her book into the pond. *She threw her book into the pond, carelessly.
certainly Certainly you should be there. You certainly should be there. / You should certainly be there. You should be there, certainly.
cleverly Cleverly, Sally hid the jellybeans. Sally cleverly hid the jellybeans. *Sally hid the jellybeans, cleverly.
definitely *Definitely, you are smart. You defintely are smart. / You are definitely smart. *You are smart, definitely.
foolishly Foolishly, they cried out. They foolishly cried out. They cried out, foolishly.
generously Generously, he donated the money. He generously donated the money. *He donated the money, generously.
stupidly Stupidly, they played in the street. They stupidly played in the street. *They played in the street, stupidly.
obviously Obviously, we are lost. We are obviously lost. / *We obviously are lost. We are lost, obviously.
kindly Kindly, she fed the cat first. She kindly fed the cat first. She fed the cat first, kindly.
luckily Luckily, you got here on time. You luckily got here on time. You got here on time, luckily.
fortunately Fortunately, we found the boat. We fortunately found the boat. We found the boat, fortunately.
naturally Naturally, you cannot be in the circus now. You naturally cannot be in the circus now. You cannot be in the circus now, naturally.
wisely Wisely, she stayed home to take a nap. She wisely stayed home to take a nap. She stayed home to take a nap, wisely.
confidentially Confidentially, I never gave him the envelope.   I never gave him the envelope, confidentially.
theoretically Theoretically, we could send astronauts to Mars. We could theoretically send astronauts to Mars. / We theoretically could send astronauts to Mars. We could send astronauts to Mars, theoretically.
truthfully Truthfully, I don't like chocolate much. I truthfully don't like chocolate much. I don't like chocolate much, truthfully.
disappointingly Disappointingly, she got fourth place. She disappointingly got fourth place. She got fourth place, disappointingly.
thoughtfully Thoughtfully, I turned away. I thoughtfully turned away. I turned away, thoughtfully.
simply *Simply, I don't want to come. I simply don't want to come.  
unbelievably Unbelievably, she showed up late again. She unbelievably showed up late again. She showed up late again, unbelievably.
unfortunately Unfortunately, there is no more room. There is unfortunately no more room. / There unfortunately is no more room. There is no more room, unfortunately.