Biord der udtrykker sikkerhed

Biord, der udtrykker sikkerhed, udtrykker hvor sikre vi føler os om en handling eller begivenhed. Biord, der udtrykker sikkerhed, står foran hovedudsagnsordet, medmindre hovedudsagnsordet er 'to be', så står det efter.

Eksempler
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Hvis der er et hjælpeudsagnsord i sætningen, står biordet mellem hjælpeudsagnsordet og hovedudsagnsordet.

Eksempler
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Nogle gange kan biordet, der udtrykker sikkerhed, stå i starten af sætningen.

Eksempler
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Når biordet surely står i starten af en sætningen, betyder det, at taleren tror, noget er sandt, men vil have det bekræftet.

Eksempler
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.