Biord der udtrykker måde

Biord, der udtrykker måde, fortæller os hvordan noget sker. De står oftest enten efter hovedudsagnsordet eller efter genstandsleddet.

Eksempler
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (efter genstandsleddet)
 • He ate the chocolate cake greedily. (efter genstandsleddet)

Et biord, der udtrykker måde, kan ikke stå mellem et udsagnsord og genstandsleddet. Biordet skal placeres enten før udsagnsordet eller i slutningen af ledsætningen.

Eksempler
 • He ate greedily the chocolate cake. [incorrect]
 • He ate the chocolate cake greedily. [correct]
 • He greedily ate the chocolate cake. [correct]
 • He gave us generously the money. [incorrect]
 • He gave us the money generously. [correct]
 • He generously gave us the money. [correct]

Hvis der er et forholdsord før genstandsleddet, kan biordet, der udtrykker måde, stå enten før forholdsordet eller efter genstandsleddet.

Eksempler
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Biord, der udtrykker måde, skal altid stå umiddelbart efter udsagnsord, der ikke har noget genstandsled (intransitive udsagnsord).

Eksempler
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Disse almindelige biord, der udtrykker måde, står næsten altid lige efter udsagnsordet: well, badly, hard, & fast

Eksempler
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

Biordets placering er vigtigt, når der er mere end et udsagnsord i en sætning. Hvis biordet står før eller efter hovedudsagnsordet, modificerer det kun dette udsagnsord. Hvis biordet står efter en ledsætning, modificerer det hele den handling, der beskrives i ledsætningen. Bemærk betydningsforskelle i de følgende sætninger.

Eksempel Betydning
She quickly agreed to re-type the letter. aftalen er hurtig
She agreed quickly to re-type the letter. aftalen er hurtig
She agreed to re-type the letter quickly. omskrivningen er hurtig
He quietly asked me to leave the house. anmodningen er stille
He asked me quietly to leave the house. anmodningen er stille
He asked me to leave the house quietly. det at forlade er stille
Litterært brug

Nogle gange står et biord, der udtrykker måde, før et udsagnsord + genstandsled for at lægge vægt på noget.

Eksempler
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Nogle forfattere sætter biord, der udtrykker måde, i starten af sætningen for at fange vores opmærksomhed eller gøre os nysgerrige.

Eksempler
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.