Alternative måder at danne passiv på

Du kan danne sætninger, der har en passiv betydning men ikke formen, ved hjælp af udsagnsordet to get eller udsagnsordet to have i stedet for udsagnsordet to be. Disse konstruktioner beskriver ofte situationer, hvor vi vil have nogle andre til at gøre noget for os eller hvor vi vil ansætte nogen til at gøre noget for os. Grundleddet er aktivt, men udfører kun handlingen "getting". Det er den unævnte person, der skal udføre handlingen af hovedudsagnsordet i sætningen. Den anden person nævnes ikke eksplicit i sætningen, når sætningen har en passiv betydning. Vi er mere interesserede i resultatet af aktiviteten, end personen der udfører aktiviteten.

Eksempler
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Denne type konstruktion kan henvise til fuldførelsen af en aktivitet, specielt når der bruges et tidsudtryk.

Eksempler
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Hvis udsagnsordet henviser til noget uønsket, har det samme betydning som en passiv sætning.

Eksempler
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Brugen af "to need" i passive konstruktioner

Du kan også bruge udsagnsordet to need efterfulgt af gerundium i en aktiv konstruktion med en passiv betydning. Det vigtige i disse sætninger er, at personen eller genstanden, som vil erfare handlingen, ikke er den person, som udfører den.

Eksempler
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.