Komparativ og superlativ

Komparativ

Komparativ bruges ofte til at sammenligne forskelle mellem de to genstande, som de modificerer (larger, smaller, faster, higher). De bruges på følgende måder i sætninger, hvor to navneord bliver sammenlignet:

Navneord (grundled) + udsagnsord + tillægsordet i komparativ + than + navneord (genstandsled).

Den anden genstand i sammenligningen kan udelades, hvis det fremgår tydeligt af konteksten (sidste eksempel nedenfor).

Eksempel
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" er underforstået)

Superlativ

Superlativ bruges til at beskrive en genstand, som befinder sig i den højeste eller laveste grad af en egenskab (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). De bruges i sætninger, hvori et grundled sammenlignes med en gruppe genstandsled.

Navneord (grundled) + udsagnsord + the + superlativ + navneord (genstandsled).

Den gruppe, der sammenlignes med, kan udelades, hvis de fremgår tydeligt af konteksten (sidste eksempel nedenfor).

Eksempler
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" er underforstået)

Dannelse af regelmæssig komparativ og superlativ

At danne komparativ og superlativ er nemt. Formen afhænger af antallet af stavelser i tillægsordets grundform.

En stavelse

Tilføj -er for komparativ og -est for superlativ. Hvis tillægsordet består en konsonant + en enkelt vokal + konsonant, skal den sidste konsonant fordobles før tilføjelse af endelsen.

Grundform Komparativ Superlativ
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
To stavelser

Tillægsord med to stavelser kan danne komparativ enten ved at tilføje -er eller ved at sætte more før tillægsordet. Disse tillægsord danner superlativ enten ved at tilføje -est eller ved at sætte most foran tillægsordet. I mange tilfælde kan begge former bruges, men én af dem vil være mere almindelig end den anden. Hvis du ikke er sikker på, om et tostavelses tillægsord kan tage komparativ eller superlativ endelserne, så vælg den sikre løsning og brug more og most i stedet for. For tillægsord, der ender på y, skal y'et først ændres til et i, før bøjningsendelsen tilføjes.

Grundform Komparativ Superlativ
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tre eller flere stavelser

Tillægsord med tre eller flere stavelser danner komparativ ved at sætte more foran tillægsordet og superlativ ved at sætte most foran.

Tillægsord Komparativ Superlativ
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Uregelmæssig bøjning af komparativ og superlativ

Disse meget almindelige tillægsord er uregelmæssige i komparativ og superlativ.

Tillægsord Komparativ Superlativ
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Eksempler
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.