Brugen af "Unless"

Unless betyder det samme som if...not. Ligesom if bliver unless efterfulgt af nutids-, præteritums- eller førdatidsform (aldrig af konditionalis). Unless bruges i stedet for if...not i alle typer konditionalis sætninger. Bisætningerne rækkefølge spiller ingen rolle i sætninger med unless.

Type 1 konditionalis: Unless + nutid
Med If Tilsvarende med Unless
You will be sick if you don't stop eating. You'll be sick unless you stop eating.
I won't pay if you don't provide the goods immediately. I won't pay unless you provide the goods immediately.
If you don't study dilligently, you'll never understand trigonometry. Unless you study dilligently, you'll never understand trigonometry.
Type 2 konditionalis: Unless + præteritum
Med If Tilsvarende med Unless
If he wasn't very ill, he would be at work. Unless he was very ill, he would be at work.
I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. I wouldn't eat that food unless I was really hungry.
She would be here by now if she wasn't stuck in traffic. She would be here by now unless she was stuck in traffic.
Type 3 konditionalis: Unless + førdatid
Med If Tilsvarende med Unless
Our director would not have signed the contract if she hadn't had a lawyer present. Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present.
I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it. I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.
They would have shot her if she hadn't given them the money. They would have shot her unless she'd given them the money.