GO Blog | EF Blog Danmark
Det seneste inden for rejser, sprog, kultur af EF Education First
MenuGratis brochure

Er fremtiden engelsk eller emoji?

Er fremtiden engelsk eller emoji?

Når det kommer til lingvistik, dominerer engelsk verden. Det er estimeret, at 1,5 milliard mennesker taler det – 375 millioner har det som deres modersmål – og det er talt i mere end 100 lande rundt omkring i verden.

Igennem de sidste 400 år, har sprogets udbredelse i verden været stabilt ligesom udbredelsen af globale forretninger, politik og kultur. Endda i vores æra af politisk usikkerhed, fortsætter engelsk med at dominere vores fælles globale områder: forretning, kultur, diplomati og en stor grad af internettet. For at være en del af vores globaliserede verden i det 21. århundrede, skal man kunne tale en lille smule engelsk som minimum.

Men vil fremtiden ligne fortiden? Vil engelsk blive endnu mere dominerende og udkonkurrere de andre sprog? Eller vil vi gå tilbage til vores modersmål, bruge maskinoversættere til at kommunikere, og efterlade det engelske sprog til at uddø som det globale lingua franca (et almindeligt sprog adopteret af talende, der taler andre sprog)? Eller – måske i det mest dystopiske scenarie for dem af os, der værdsætter det skrevne sprog – vil fremtiden være helt emoji?

Magtens rødder

Sprogforsker David Crystal pointerede engang at ”et sprogs udvikling er en direkte refleksion af den magt fra dem, der taler sproget”. Drevet af den koloniale erobring under imperiets æra – fra det tidlige 20. århundrede kontrollerede det britiske imperium en kvart del af jorden og store dele af verdenshandlen – og lavinen af den amerikanske handel, politiske magt og populære kultur i det følgende århundrede, gav engelsk et fælles sprog til en verden, der var ved at blive mere globaliseret med lynets hastighed.

Endda indenfor lande – især lande med en kompleks etnicitet og sprogligt landskab, blev engelsk et neutralt – selvom ikke altid vellidt – redskab til kommunikation. I Nigeria, hvor der tales mere end 500 sprog, samlede engelsk en nation og fastholdte sin position ved at være ”ligeligt hadet af alle”.

En unik opskrift til succes

Roden til sprogets magt ligger ikke i historien alene. Udviklingen af engelsk, specielt dets unikhed og unikke tiltrækning som sprog, var i stor grad baseret på dets evne til at låne fra andre lande, tilpasse sig den lokale kontekst og forblive fleksibel i en sammenhæng af forandring.

Som det spredte sig i verden, absorberede engelsk nye ord – først fra tysk, fransk og vikingerne – og senest fra kulturer, som det kom i kontakt med igennem den koloniale periode og efterkrigstidsperioden. I processen fik sproget et uhyrligt stort ordforråd – estimeret til 750.000 ord – og et det er overraskende multikulturelt.

Det blandede sig succesfuldt med den lokale kultur og det lokale sprog. Der er estimeret at findes 60-70 ”engelsker” i verden i dag med Singlish (Singaporeansk engelsk) og Spanglish (spansk blandet med engelsk) der er fast etableret i det daglige liv for millioner af mennesker. I lande som Jamaica blev engelsk så lokalt, at det næsten transformerede sig til sit eget sprog: Jamaicansk Patois – et kreolsk sprog baseret op engelsk – inkluderende 15.000 lokale ord og er stort set uforståelig for ”standard” engelsktalende.

Et sprog, der tilhører os alle

Evnen til at absorbere og assimilere, mens det bibeholder en forenet forståelig grundsten for alle, gjorde engelsk særligt passende for global dominans. Og udelukkende antallet af engelsktalende – op til en milliard mennesker taler sproget som andet, tredje eller endda fjerde sprog – har givet en stor del medmenneskelighed og en følelse af ejerskab over det. Det er virkelig blevet et globalt sprog, der ikke længere kun tilhører de indfødte; det tilhører os alle.

Men hvad sker der, når et sprog ikke længere tilhører dem, som har mestret det? Et synspunkt er, at processen af fragmentering og ødelæggelse måske får sproget til at miste sin grundsten og til sidst blive en sammenkoblet gruppe, med ligeligt uforståelige sprog. Dette virker usandsynligt – i dette eksempel om engelsk, da er der alt for mange faktorer som arbejder i modsatte retninger.

Sagen om kultur

Stærkt forbundet til den sproglige dominans af engelsk er en global kultur, der for det meste er på engelsk – fra populære comedy shows til Netflix serier og online memes. Fordi der er så mange mennesker, der som minimum kan tale en smule engelsk, er der en relativ lav barriere for indgang til kulturen som kommer med; en kultur som en stor andel af de unge mennesker i verden er eksponeret for hver eneste dag på deres telefon. Denne kultur er delt og ligeledes er sproget, der understøtter det; det må forblive forståeligt for at forblive relatérbart.

Denne globale kultur er højst usandsynligt ved at skifte over til et andet bredt talt sprog som kinesisk i den nære fremtid: selvom 1,39 milliarder mennesker taler det som modersmål, forbliver indgangsbarrieren til det kinesiske sprog – og endda dets kultur –alt for høj for de fleste.

Sagen om simplicitet

Denne lave indgangsbarriere har haft en anden interessant effekt: Selvom engelsk er blevet mere fragmenteret, i takt med det er blevet udbredt i verdenen, er det også blevet mere simpelt for dem, der taler det som andet, tredje eller endda fjerde sprog.

Engelsk kan være et meget svært sprog at mestre, og på grund af dets popularitet er mere simple former er blevet forstået og accepteret, især i tale og i online kommunikation. Sprogforsker John McWorther pointere at ”når mange voksne lærer et sprog ufuldkomment, klarer de sig uden […] besværlige dele af grammatik”. En undersøgelse fra 2010 af Gary Lupyan og Rick Dale fandt, at større sprog faktisk er mere simple, især hvis du kigger på deres grammatik. Jo mere simple de bliver – især i det populære sprogbrug – desto lettere tilgængelige bliver de.

Der er en anden faktor, der er værd at nævne: I takt med at mere og mere af vores kommunikation bevæger sig mod online medier og ind i det talte – vil vi tale med maskinerne fra fremtiden, ikke skrive til dem – simplicitet bliver tydeligere. Som vigtigheden af mere formelt skriftligt engelsk forsvinder, bliver mindre formelle former mere vigtige, og tilføjer til den positive feedback cirkel, som gør engelsk så attraktiv og populær som globalt sprog.

Stigende brug af maskiner og emojis

Til trods for dette, er der intet uundgåelig ved den fortsatte dominans af engelsk. Sprog stiger og falder ligesom imperier og andre menneskelige strukturer. Det er af sagens natur svært at forudse deres fremtid, argumenterer sprogforsker Simon Horobin. Hvad kunne true det engelske sprogs rolle som det globale sprog?

Politisk set truer en mere protektionistisk eller nationalistisk verden engelsk, fordi det er tæt associeret med den amerikanske magt især, men også den britiske magt (indenfor EU, for eksempel). Sprog som kinesisk, arabisk, hindi, indonesisk, spansk og fransk – talt af hundrede millioner mennesker rundt om i verdenen – er tæt forbundet med magtfulde nationale eller religiøse identiteter og voksende demografi, økonomi og politisk slagkraft. Deres vigtighed vokser kun, og kunne true den privilegerede position, som engelsk besidder.

Måske mere spændende – hvis vi ser flere årtier frem – maskiner, ikke et andet sprog, kunne true den engelske dominans. Sprogforsker Nicholas Oster tror på, at dagene for engelsk som globalt sprog er talte. Oster argumenterer for at ligesom latin – et globalt sprog som dominerede under æraen for det romerske imperie og er roden til sprog som spansk, fransk og italiensk – vil engelsk kun være så dominerende, som det er brugbart. I en æra af maskinoversættelser – tænk på Google Translate men 100 gange mere præcis, end det er i dag – vil der simpelthen ikke være brug for et delt globalt sprog. Vi vil tale vores modersmål til maskiner omkring os, og hvis behovet opstår, vil de oversætte for os. For de fleste mennesker, argumenterer Oster, vil det være nok.

På længere sigt, hvis situationen tager en mærkeligere retning, vil den stigende popularitet i visuelle sprog som emoji – og den yderligere simplifikation af kommunikationen, de fremmer – måske få sprog som engelsk til at blive overflødige (eller som minimum væsentlig svækket). I en verden hvor emojis dominerer vores hverdagskommunikation, vil der være brug for at dedikere din tid til at lære et andet fælles sprog? Dette virker langt ude – vi er meget komplekse væsener med meget komplekse kommunikationsbehov – nuancerede sprog vil ikke stoppe med at være vigtige for os lige foreløbig. Men der er ingen tvivl om, at måden vi kommunikerer på i fremtiden, vil blive endnu mere anderledes, end den er i dag.

Et menneske har brug for at lære og forbinde

Men kan noget af dette – den stigende brug af andre sprog, den hurtige udvikling af maskinlæring og populariteten af emojis – virkelig true det engelske sprogs rolle som det forbindende sprog mellem mennesker over grænser? Medmindre uret bliver skruet tilbage på både global handel og global kultur – eller endda vores behov for at kommunikere komplekse ideer med andre – er fremtiden højst sandsynligt engelsk. Og imens maskinoversættelser udgør en langsigtet trussel mod det at lære et fremmed sprog, da er det ikke sikkert, at det vil blive nær så præcist, fuld af udtryk eller meningsfyldt som menneskelig kommunikation i den nære fremtid.

Der er også noget attraktivt i sagens natur om at lære et nyt sprog. Crystal tror på at op til 2/3 af mennesker faktisk er tosproget, og at tosprogethed er en naturlig betingelse for mennesker. Af en række af grunde er det også en meget ønskelig situation: Det støtter alt fra den kognitive udvikling hos børn til det langtidssigtet helbred af hjernen, og det har også økonomiske fordele. At tilføje engelsk til éns kompetencer giver simpelthen god mening.

Og måske er der en sidste grund til hvorfor det at lære et globalt sprog vil betyde noget i fremtiden: en integreret del af det at lære engelsk er at forbinde dig til ikke bare den globale kultur, som den understøtter, men også med mennesker rundt omkring i verden. Ligesom musik, er det blevet mere end et praktisk værktøj for kommunikation – det er blevet et kulturelt værktøj til at forstå og bygge broer over grænser. Sagt på en anden måde: Det hjælper os at opnå et dybtliggende menneskeligt behov for at forbinde og forstå andre; at være, som Crystal siger det, ”forskellig men det samme” på samme tid.

Lær engelsk i udlandet med osLæs mere
Bliv opdateret på destinationer, sprog og kulturer i vores GO nyhedsbrev.Skriv dig op